Taas on se aika vuodesta, että Haapaveden Opiston kirjastolinjalle haetaan uusia tulevia kirjastoammattilaisia. Mutta mistä tietää kenestä tulee hyvä kirjastoalan ammattilainen? Kun lukee alan työpaikkailmoituksia, tuntuu välillä, että kirjastoissa kaivattaisiin todellista ihmeidentekijää. Kirjastoihin halutaan kielitaitoista ja sosiaalista verkkomaailman velhoa joka toisella kädellä markkinoi kirjastoa luovasti sosiaalisessa media samalla kun luo kansainvälisiä verkostoja hellittämättä hetkeksikään huomiotaan lasten satutunnin pidostaan.

Paljon suuria odotuksia kohdistuu alan uusiin ammattilaisiin. Heiltä toivotaan uusia, virkeitä ajatuksia, vaihtoehtoisia tapoja tehdä kirjastotyötä sekä vankkaa osaamista kirjaston perinteisistä työtehtävistä. Kaikkeen tähän tietysti pyrimme opiskelijoita suuntaamaan. Mutta loppujenlopuksi on aina opiskelijasta itsestään kiinni mitä opiskelustaan ja kokemastaan osaa ja haluaa viedä eteenpäin työelämään.

Mutta mistä tietää kenestä tulee hyvä kirjastoalan ammattilainen? Mielenkiinnosta ja motivaatiosta. Kirjastoalalla tarvitaan monenlaisia osaajia ja persoonia. Mutta hyvän kirjastoalan ammattilaisen tunnistaa siitä, että häntä kiinnostaa oman alan kehittäminen ja eteenpäin vieminen ja hän on motivoitunut oppimaan jatkuvasti uutta. Sillä kirjastoala elää jatkuvassa muutoksessa. 

Sanna Näätänen
Haapaveden Opisto / Tieto- ja kirjastopalvelujen koulutusohjelma