Pääsin osallistumaan opintomatkalle Hollannin kirjastoihin 30.8.-3.9.2010.  Matka siirtyi Islannin tuhkapilven takia huhtikuulta syyskesään, joten "iloinen Amsterdam tulppaaneita tulvillaan" jäi näkemättä. Paljon kyllä näimmekin.  Amsterdamissakin:  satama-alueelle rakennetun uuden kirjastotalon, kanavat, Anne Frankin talon ja punaiset lyhdyt. Tuliaisiksi tuodut tulppaaninsipulit ovat lähteneet kasvuun ja kukkivat Suomen kevätkesässä.  Matkalta saadut ideat ja vaikutteet ovat muhineet mielen sopukoissa ja toivottavasti niiden vaikutukset tulevat näkymään  soveltuviin osin kirjaston arjessa.

Meille opintomatkalaisille oli tehty tiukka ja mielenkiintoinen tutustumisohjelma. Parasta meille varmasti näytettiin. Ensimmäiseen kohteeseemme Lelystadin kirjastoon matkasimme suoraan lentokentältä matkatavarat linja-auton ruumassa.  Tutustumiskohteita oli päivittäin  2-3.

Hollannissa, aivan kuten meilläkin, kirjastosta lainaaminen ja kirjaston käyttö  on  vähentynyt.  Senpä takia kirjastoja on alettu kehittämään niin, että kirjastot ja niiden palvelut vastaavat  yhä enemmän nykykäyttäjien tarpeisiin.  Asiakaslähtöisyys on avainsana kirjastojen ja kirjastopalvelujen kehittämisessä.

Uudet kirjastot avataan sinne, missä ihmiset luontaisesti liikkuvat - kaupunkien keskustoihin ja ostoskaduille. Kirjastojen suunnittelussa tavoitteena on kaupanomaisuus.  Kirjat, asiakastiloissa näin vain hyväkuntoisia kirjoja, oli laitettu esille houkuttelevasti.  Eräässä kirjastossa oli tutkittu, että 80% lainoista tapahtui spontaanisti.  Lainattiin kirja, joka oli esillä ja houkutti lainaamaan.

Tavoitteena on myös, että kirjastoissa viihdytään.  Tilaa ja istumaryhmiä oleskeluun on runsaasti, samoin internetpäätteitä ja pelikoneita ja muitakin pelejä. Jokaiseen kirjastoon kuului kahvila keskeisellä paikalla kirjaston tiloissa.

Tekniikkaa oli käytetty paljon.  Lainaus ja palautus hoidettiin itsepalveluperiaatteella.

Kirjastosta lainaaminen ei suinkaan ollut maksutonta. Kirjastojen on hankittava osa rahoituksestaan itse. Lainaaminen kirjastosta edellytti kirjaston jäsenyyttä ja jäsenmaksun maksamista ainakin aukuisilta.  Jäsenmaksun suuruus ja perintä  vaihteli  kirjastoissa.

Meillä oli mahdollisuus osallistua myös Tulevaisuuden kirjasto -seminaariin Haagissa. Seminaarin hollantilainen avaaja totesi puheenvuorossaan, että hollantilaiset ovat saaneet paljon vaikutteita Suomen kirjastolaitokselta kehittäessään kirjastopalvelujaan, mutta että nyt suomalaisilla olisi opittavaa hollantilaisilta  kirjastojen markkinoinnista.

Kirjastojen tunnettavuuden kannalta tärkeänä hän piti sitä, että Hollannin yleisillä kirjastoilla on yhteinen tunnus, joka näkyy asiakkaalle.

Kirjaston sosiaalinen merkitys tulee yhä tärkeämmäksi. Seminaarissa peräänkuulutettiin kirjastolaisten ammattiylpeyttä.  Teemme tärkeää työtä tarjoamalla tasapuolisia kirjastopalveluja kaikille ja olemme näin osaltamme estämässä eriarvoistumista. Jokainen kirjastoon tuleva asiakas saa yhdenvertaisen palvelun. Erityisesti Hollannin kirjastoissa oli huomioitu maahanmuuttajat kirjaston asiakkaina.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen järjestämillä koulutuspäivillä keväällä on käsitelty kirjastojen markkinointia, asiakaslähtöisyyttä ja kokoelmatyötä.  Asioita, jotka nousivat voimakkaasti esiin myös Hollannin kirjastoihin tutustuessa.

Ajan hermolla on syytä olla ja aktiivisesti kehittää uusia palvelumuotoja.  "Paras tapa ennustaa tulevaisuutta on tehdä sitä", sanottiin jo mainitun seminaarin päätöspuheenvuorossa.

Nyt on suvivirren aika ja käsillä kesä ja loma.

 

Aurinkoisia ja leppoisia  kesäpäiviä toivottaen

Arja Nevanperä

Ylivieskan kaupunginkirjastosta