Monikulttuurisuus ja kirjastot on ajankohtainen aihe. Maahanmuuttajat ovat tulleet ja tulossa monien kirjastojen asiakkaiksi. Tiekkö-kirjastoissa on kuluvana vuonna käynnissä hanke ”Maahanmuuttajat Tiekön asiakkaina”. Alkuvuonna kirjastolaisilla oli mahdollisuus syventyä asiaan koulutustilaisuudessa, jossa perehdyttiin maahanmuuttoon ja ideoitiin kirjaston tehtäviä. Koulutuksen lisäksi teemme ja teetämme hankkeessa erikielisiä kirjastoesitteitä, lomakkeita ja aineistoa verkkosivuillemme.

 

Olemme havahtuneet huomaamaan, kuinka monista eri kulttuureista ja lähtökohdista alueellamme on muuttajia. Kirjasto on erinomainen kohtauspaikka, mahdollisuus välittää tietoa ja kasvattaa ymmärrystä. Henkilöstön työpäivät kirjastoissa ovat vilkkaita ja täynnä monenmoista tehtävää.

 

Hankeemme antaa henkilöstölle mahdollisuuden perehtyä tietyn asiakasryhmän palveluun ja luoda palvelulle puitteet.

Kirjastojen henkilöstölle oiva tilaisuus on myös ensi viikolla Oulussa. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto ja Maaseudun Sivistysliitto / Muutoksessa mukana -monikulttuurisuushanke järjestävät yhdessä tilaisuuden ”Kirjastot ja monikulttuurisuus”.

Anna-Liisa